Podmínky zapůjčení

 • Zákazník při zapůjčení předkládá doklad prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
 • Zákazník uhradí za vypůjčené autopříslušenství vratnou kauci.
 • Zapůjčit autopříslušenství lze i mimo pracovní dobu vždy po telefonické domluvě.
 • Minimální účtovaná sazba za zapůjčení je jeden den.

 Předání zapůjčeného autopříslušenství

 • Při předání zapůjčeného autopříslušenství vyhotoví půjčující smlouvu o nájmu věci movité obsahující především tyto údaje – termín zapůjčení a vrácení autopříslušenství, výši půjčovného, výši zálohy, místo převzetí a údaje o typu zapůjčeného autopříslušenství a jeho stavu. Dále pak jméno, příjmení a bydliště zákazníka, vč. čísla dokladu, kterým prokázal svou totožnost a kontaktní údaje (telefon, mob. telefon).
 • Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými ve smlouvě a také platnost těchto údajů.
 • Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou ve smlouvě uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
 • Smlouva o nájmu věci movité nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčeného autopříslušenství zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.

Podmínky vrácení

 • Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství v sjednaném termínu.
 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 • V případě, že zákazník zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas dle bodu 2 Podmínek vrácení, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 • Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit poplatek 100,-Kč bez DPH na náklady čištění.
 • Vrátit autopříslušenství lze dle předem sjednaného termínu.
 • V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství nebo vrátí autopříslušenství před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
 • Při vrácení autopříslušenství je zákazníkovi vrácena kauce za zapůjčení a zákazník zároveň zaplatí půjčovné ve výši dle platného ceníku. Půjčovné lze odečíst z vratné kauce.
 • V případě poškození či ztráty zapůjčeného autopříslušenství bude při vrácení kauce za zapůjčení vyúčtována náhrada škody.

Poškození zapůjčeného autopříslušenství

 • Částečné poškození – v případě, že došlo k jakémukoli poškození zapůjčeného autopříslušenství, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající vzniklé škodě, kterou určí dle hodnoty autopříslušenství zodpovědný pracovník firmy.
 • Úplné zničení - v případě úplného zničení autopříslušenství nebo jeho části je zákazník povinen uhradit hodnotu odpovídající rozsahu zničení, resp. odpovídající hodnotě autopříslušenství v době jeho zničení.
 • Ztráta nebo odcizení – v případě ztráty či odcizení zapůjčeného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit cenu autopříslušenství dle platného ceníku v jeho plné výši. V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pracovníkovi firmy, se kterým sjednával zapůjčení, je povinen uhradit částku za zapůjčení za dobu, která převyšuje sjednaný termín vrácení autopříslušenství.
 • Při vrácení nepoškozeného autopříslušenství bude zákazníkovi vrácena zpět zaplacená vratná kauce v plné výši.

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Baloun
Štoky 451
582 53 Štoky
Jihlava - Havlíčkův Brod

Navigovat

Tel.: 608 407 311
vsenacesty@gmail.com

Ohodnoťte nás

GoogleBusiness

Otevírací doba

po-pá: 16:00-20:00
so: zavřeno
ne: 19:00-20:00

po tel. domluvě

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.